[NUUG video] Utleie av NUUGs videoutstyr

David Noble davidwnoble at gmail.com
Fri May 5 01:11:45 CEST 2017


Hei,

4. mai 2017 kl. 23:16 skrev Hans-Petter Fjeld <atluxity at 1kb.no>:
> Jeg har kontakt med en bedrift i dag som vurderer muligheten å bruke
> NUUGs videoutstyr.

Spennende!

> Jeg kunne tenke meg at de ble bedriftsmedlem, men vet ikke om dette er
> aktuelt.

Også spennende. Her synes jeg at både innhold som blir produsert med
utstyret, samt forhold til NUUG blir relevant. Innhold og publisering
faller inn i ett av to kategorier:

a. Innhold som er relevant til NUUGs formål, og kan deles med NUUG-medlemmer
b. Innhold som ikke er relevant til NUUGs formål, og kan ikke deles
med NUUG-medlemmer

I tilfelle "a", gagner det NUUG å hjelpe organisasjonen, og jeg mener
at utstyret bør tilbys så rimelig som mulig - enten for en symbolisk
sum, eller gratis. I tilfelle "b", siden innholdet som blir produsert
ikke direkte tjener NUUG sine medlemmer, bør NUUG ta mere betalt for
utleie.

I begge tilfeller gjelder det at utstyret er tilgjengelig - dvs. at
det ikke er i bruk til NUUG-organiserte foredrag, forhåndsreservert av
en NUUG-medlem / medlemsbedrift, og at personer som skal operere
utstyr har grunnleggende kunnskap for å gjøre dette på en sikker og
fornuftig måte.

Utover dette bør det være en formell mulighet for å samarbeide med
andre ideëlle organisasjoner som støtter NUUGs formål.

> Om ikke, hva slags tilbud kan de få for bruk av NUUGs videoutstyr syntes
> dere?

For tiden er ikke utstyret helt dokumentert nok til at det kan brukes
uten opplæring; samt at det mangler en siste bit med tilpasninger
(dvs. bestilling, montering og tilpassing av koblingsfelt og
internkabling i flightcasene). Jeg sikter å få dette på plass før
slutten av Juni.

Når siste tilpasningen på selve utstyret er gjort, må det gjennomføres
tre oppgaver før vi er i "full produksjon":

- Sette sammen en basis prisliste til utleie av utstyret, basert på en
prosentandel av kostnaden av utstyret
- Bestemme rabattnivåene basert på medlemsstatus og innhold av
produsert materiale - dette bør løftes til NUUG-styret
- Drøfte og kvalitetssikre en standardkontrakt som avklarer
ansvarsforhold til utleier

Kort fattet, må logistikk, og eventuell kostnadene diskuteres direkte
med den som ønsker utleie, siden det som står ovenfor fremdeles
utarbeides - men dette er, som sagt, fullt gjennomførbar!

Mvh,


David.


More information about the video mailing list