NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare 2003

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sat Oct 11 09:08:01 CEST 2003


NUUG
www.nuug.no

NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare 2003

For andre år i Norge deles det ut en pris for fri programvare. Fri
programvare innebærer at brukeren har fullt innsyn og kontroll. Brukeren
har tilgang på kildekoden slik at feil kan oppdages raskere, fikses og
forbedres av brukeren selv. Fri programvare er mest kjent gjennom
operativsystemet Linux, som gir en enorm base med programvare til
brukeren som er billig å ta i bruk - og som lastes ned helt gratis fra
Internett.

Prisen er på kr 30.000.- gitt av Norwegian Unix User Group (NUUG) samt
diplom og vase fra Høyskolen i Oslo. Prisen går til prosjekter eller
personer som utmerker seg med sin innsats rundt utviklingen av åpne
systemer og fri programvare. Formålet med prisen er å øke
oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder. Prisen
overleveres av politisk sekretær i Barne- og Familiedepartementet, Ruth
Stenersen.

I år er det 14 nominerte kandidater som omfatter et vidt spenn i alder,
utdannelse og yrke. For første gang er det også nominert en kvinne til
prisen.

Juryen består av Dag Asheim (juryleder og teknisk direktør i Linpro AS),
Hårek Haugerud (førsteamanuensis, høyskolen i Oslo), Gisle Hannemyr
(lektor, Univeristetet i Oslo), Glenn Kinberg Paulsen (IT-sjef i
Sør-Trøndelag fylkeskommune) og Dag-Erling Smørgrav (utvikler, FreeBSD).


Seremonien er mandag 13. oktober kl 1700.

Alle er velkomne til å være tilstede ved utdelingen på Høgskolen i
Oslo, Festsalen, Anna Sethnes hus. Adressen er Pilestredet 52. Kart
over området finnes på http://www.it.hio.no/helpdesk/campuskart.jpg.

Prisen er bredt omtalt på vår hjemmeside: http://www.nuug.no/prisen/.

For ytterligere informasjon, kontakt juryleder Dag Asheim på tlf.
404 14 404 eller Nina Sundqvist <nina at nuug.no>, NUUG på tlf 917 85 620.
More information about the interesserte mailing list