Trolltech vinner av prisen for fri programvare 2003

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Oct 13 20:37:16 CEST 2003


Høgskolen i Oslo (HiO)
Norwegian UNIX User Group (NUUG)

Pressemelding nr 5/2003 13 oktober 2003

Trolltech vinner av prisen for fri programvare 2003

Trolltech AS er vinner av prisen for fremme av fri programvare 2003, for
utviklingen av Qt. Qt er en kraftig verktøykasse for å utvikle grafiske
brukergrensesnitt til ulike typer datamaskiner, håndholdte enheter og
operativsystemer. Prisen er på 30 000 kroner, og deles ut av Norwegian
Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo.

Qt er blitt et ledende produkt som har vakt internasjonal oppmerksomhet
og annerkjennelse. Gjennom Qt har Trolltech vist at det er mulig å bygge
en økonomisk sunn virksomhet på fri programvare og åpen kildekode.
Trolltech har et bevisst forhold til lisensproblematikken omkring fri
programvare og åpen kildekode. Selskapet har arbeidet bevisst for å
tilpasse seg behovene og kravene til fri programvare-miljøet.

Fri programvare er et begrep som stammer fra Massachusetts Institute of
Technology (MIT) på 80-tallet. Forskere fant strenge proprietære
lisensavtaler såpass begrensende i sitt vanlige arbeid at de bestemte
seg for å skrive sine egne programmer hvor brukere fikk større frihet.
Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, modifisere,
forbedre og distribuere så mye man vil bare resultatene fortsetter å
være i det frie domenet.

Fri programvare er også laget med fullt innsyn for alle. Viktige
detaljer kan granskes og problemer kan oppdages av flere. Statlige
institusjoner i flere land krever nå bruk av slike åpne standarder og
fri programvare: Folket skal ikke måtte kjøpe seg tilgang til offentlig
informasjon. 

Norwegian Unix User Group og Høgskolen i Oslo har begge vært med og
bidratt til fri programvare miljøet. Formålet med prisen er å øke
oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne
enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats.I
år var det 14 nominerte kandidater, og prisen ble overrakt av Ruth
Stenersen - politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet.

- Norske forbrukere har stor glede av frie og gratis dataprogram. Norge
har svært mye å tjene både faglig og økonomisk på å være langt fremme.
Faglig ved at vi tar i bruk alle utviklingsmulighetene for økt
brukernytte som følger av åpen kildekode. Økonomisk ved at fri
programvare kan innebære betydelige kostnadsreduksjoner både i offentlig
og privat sektor. Det står stor respekt av det arbeidet som utføres
innenfor fri programvare-miljøet. Hele 90-tallet har vært en
gründerfase. Nå er miljøet på vei ut til bredere brukergrupper, og
gründerfasen blir nærmest permanent slik miljøet samarbeider, sier
politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet Ruth Stenersen. 

Juryens offisielle begrunnelse:
Gjennom årelang innsats har Trolltech
utviklet Qt til et ledende produkt som har vakt internasjonal
oppmerksomhet. Produktet har stor innovasjonshøyde, og muliggjør enkel
og effektiv utvikling av programmer med grafiske brukergrensesnitt på
multiple plattformer, fra frie til godseide operativsystemer, samt
håndholdte enheter. Et eksempel på dette er den populære grafiske
arbeidsflaten KDE (K Desktop Enviroment) som bygger direkte på Qt.

Qt utmerker seg ved å være innovativt, gjennomarbeidet og
produktivitetsfremmende. Gjennom Qt har Trolltech vist at det er mulig å
bygge en sunn økonomisk virksomhet på fri programvare og åpne
kildekoder. Juryen har særlig merket seg at Trolltech har et bevisst
forhold til lisensproblematikken omkring fra programvare og åpen
kildekode, og at selskapet har arbeidet bevisst for å tilpasse seg
behovene og kravene til fri programvare-miljø.

Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder kan
også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2003/.

Kontaktperson for Trolltech: Eivind Throndsen telefon 928 00 534
Kontaktperson for NUUG: Nina Sundqvist telefon 917 85 620
Kontaktperson for HiO: Hårek Haugerud telefon 402 03 819
More information about the interesserte mailing list