Medlemsmøte i NUUG Oslo 2004-09-16: Copyright vs. Community

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Sep 9 16:37:44 CEST 2004


NUUG inviterer i samarbeide med Elektronisk Forpost Norge til
medlemsmøte i NUUG Oslo torsdag 16. august 2004 kl. 18:30 på Høgskolen
i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30. Inngangen er 15 meter fra
trikkeholdeplassen Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom
skolen og Ruseløkka skole, men det er svært begrenset plass på denne.
Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

Vi har gleden av å invitere til foredrag med pioneren Richard
M. Stallman i Oslo og i Bergen over temaet "Copyright vs. Community".
Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle og gratis. Om
foredraget:

 "Copyright utviklet seg i trykkepressens tidsalder, og var tilpasset
 den begrensede, sentraliserte kopieringen som trykkepressen
 medførte. Copyright-systemet passer ikke særlig godt sammen med
 nettverk av datamaskiner, og det kan bare håndheves med trussel om
 strenge straffer.

 De multinasjonale selskapene som profiterer på copyright driver
 lobbyvirksomhet for strenge straffer for å øke sin makt, samtidig
 som de hindrer samfunnets adgang til ny teknologi. Men hvis vi
 mener alvor med å fremme det eneste legitime formålet med copyright
 -- å fremme utvikling til beste for samfunnet -- da må vi sørge for
 endringer i stikk motsatt retning."

Richard Stallman er en pioner i utviklingen av fri programvare, det
finnes allerede flere biografier om ham, og hans innsats er fyldig
omtalt i IT-historiebøker. I 1984 formulerte han lisensen GPL -- Gnu
General Public License, også kjent som Copyleft. Hensikten med denne
var å fremme kopiering og modifisering av programvare, dvs. å bevare
og fremme en kultur for kunnskapsdeling blant programmerere og
utviklere. Senere har Copyleft og lignende lisenser også blitt
anvendt for bøker/tekst, musikk og film -- alle typer åndsverk.
Tanken med slike frie og brukervennlige lisenser er at de skal gjøre
åndsverkene allment tilgjengelige og lette å bruke, tilpasse, og endre
etter egne behov. Endring av et åndsverk innebærer at det skapes et
avledet verk, og Copyleft gir frihet til å skape og distribuere slike
avledede verk, gitt at det avledede verket har de samme
bruksbetingelser som det originale verket (Copyleft går altså i arv
til alle avledede verk fra et originalt verk med Copyleft).

20 år etter GPL ser vi at store deler av programvareindustrien har
adoptert denne tankegangen, der flere store aktører har grepet fatt i
denne måten å tenke, arbeide og skape på. Også innen skrivekunst,
musikk og film er disse arbeidsmåtene for kulturproduksjon på
fremmarsj. Selv holder Richard Stallman fast ved sin stiftelse Free
Software Foundation og GNU-prosjektet, som er Stallmans bidrag til
programvarefloraen og kulturkampen. Richard Stallman er en
ettertraktet foredragsholder over hele verden.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i PostScript og PDF-format fra
<URL:http://www.nuug.no/aktiviteter/20040916-stallman/>.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
(for arrangementsgruppa)
More information about the interesserte mailing list