Solaris ZFS - Det siste filsystemet? - NUUG-presentasjon 2006-10-17 18:30

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sun Oct 8 21:29:11 CEST 2006


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid:  Tirsdag 17. oktober 2006 kl. 18:30
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Månedens tema er "Solaris ZFS - Det siste filsystemet?":

 ZFS er et fritt tilgjengelig filsystem laget av Sun Microsystems for
 Solaris. Det har høy kapasitet og integrering av konseptene
 filsystem og volumstyring. Det er et 128-bits filssytem som er
 designed for å være enkelt å bruke og administrere. Ragnar Hongset
 fra Sun Norge vil demonstrere litt av det som kommer med zfs og
 soner i tiden framover, samt forklare hva som er støttet i dag.
 Demonstrasjonen gjøres på utviklingsversjonen av neste utgave av
 Solaris, dvs Nevada build av OpenSolaris.

 Presentasjonen vil komme inn på soner, de virtuelle maskinene i
 Solaris, samt hvordan zfs kan brukes i cluster-oppsett.

Ragnar Hongset jobber for Sun Microsystems i Oslo med Sun Professional
Services.

Inngangen til høyskolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Parkeringsplass finnes mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er
svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.hio.no/content/view/full/36866.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og LaTeX-format
fra <URL:http://www.nuug.no/aktiviteter/20061017-zfs/>.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen - arrangør
More information about the interesserte mailing list