Brukarundersøking frå NUUG -- frist 2008-04-30

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Apr 1 16:46:19 CEST 2008


Styret i NUUG gjennomfører ei undersøking for å få vite meir om
medlemmene og kva dei er opptekne av. Skjemaet er ope til og med 30.
april og ei oppsummering av resultata vil bli gjort tilgjengeleg
for medlemmene etterpå.

Skjemaet finst på <URL: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=39638>
Det har 23 spørsmål og vil ta om lag fem minutt å fylle ut.

Vi set pris på ditt bidrag, og vonar at du vil nytte høvet til å gje
tilbakemelding på arbeidet vår. Takk på førehand!

NUUG er foreininga for oss som er interesserte i fri programvare, opne
standardar og Unix-liknande operativsystem. Meir informasjon
om oss finn du på <URL: http://www.nuug.no/ >.- Håvard Fosseng
  NUUG-styret
More information about the interesserte mailing list