NUUG-presentasjon 2009-05-12: Bifrost - utskrifter til rett sted

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sat May 9 08:48:50 CEST 2009


Jeg minner om tirsdagens foredrag i NUUG Oslo. Som et forsøk vil
NUUG-medlemmer i Stavanger møtes for å få med seg foredraget via
streaming på storskjerm. Se
<URL:http://lists.nuug.no/mailman/private/stavanger/2009-May/000034.html>
på stavangerlisten for detaljene.

Minner forøvrig om spørreundersøkelsen NUUG gjennomfører frem til
15. mai. Hittil har det kommet inn ca. 200 svar, men vi tar gjerne
imot flere. Besøk
<URL:https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=41362&lang=no> for a
delta.

Til sist vil jeg nevne at NUUG i disse dager håper å fullføre
høringsuttalelser om nytt forslag til standardkatalog for det
offentlige, og tilhørende forskrift, og gjerne tar imot tips om hva
som bør være med. Kontakt aktive at nuug hvis du har innspill.

[Petter Reinholdtsen]
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
> Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
> gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det sosialt samvær.
> 
>  Tid: Tirsdag 12. mai 2009 kl. 18.30
>  Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35.
> 
> Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
> så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å
> slippe deltagerne inn.
> 
> Månedens tema er "Bifrost - utskrifter til rett sted" med Tollef Fog
> Heen:
> 
>  Bifrost er en utskriftløsning med hovedformål å gi brukeren
>  utskriften der hun er. Løsningen bygger på standardkomponenter som
>  CUPS, Perl/Catalyst, Samba og OpenLDAP. Den ble utviklet for Møre og
>  Romsdal Fylkeskommune av Linpro høsten og vinteren 2007. Tollef Fog
>  Heen vil gå gjennom løsningen og presentere problemstilling man ble
>  stilt overfor og hvordan de ble løst, samt snakke litt rundt uløste
>  problemstillinger.
> 
> Tollef Fog Heen jobber som ansvarlig for egenutviklede produkter i
> Redpill Linpro og har ansvaret for utskrifstløsningen Bifrost,
> HTTP-akselleratoren Varnish og tynnklientadministrasjonsløsningen
> Multiframe. Han har drevet med fri programvare i rundt ti år,
> hovedsaklig i og rundt Debian og Ubuntu.
> 
> Medlemsmøte vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er http://nuug.no/live.m3u, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon
> trykk her.
> 
> Inngangen til høyskolen er ved trikkeholdeplassen Holbergs plass.
> 
> Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
> arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
> tilgjengelig både i OpenDocument- og PDF-format fra
> http://www.nuug.no/aktiviteter/20090512-bifrost/.
> 
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.
[...]
> 
> Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list