[NUUG] Medlemsmøte 2014-08-12: NSM NorCERT og IKT-trusselbildet mot norske virksomheter.

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Aug 12 08:16:14 CEST 2014


Hei alle sammen!

Minner om medlemsmøte i dag, håper å sees der!

-- Hans-Petter
95728209

On 01. aug. 2014 02:58, aktive at nuug.no wrote:
> Norwegian Unix User Group (NUUG) har gleden av å inviterer til
> medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
> Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
> sosialt samvær.
> 
> Tid:
> Tirsdag 12. august 2014 kl. 18.30
> Sted:
> Teknologihuset, 3.etg, Pilestredet 56, og
> Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
> Stavanger (videostream)
> Presentasjonen starter presis.
> 
> Månedens tema er: «NSM NorCERT og IKT-trusselbildet mot norske
> virksomheter» med Torgeir Vidnes. Foredraget vil foregå på norsk:
> 
>  NSM NorCERT håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk
>  infrastruktur og informasjon. Operasjonssenteret i Nasjonal
>  sikkerhetsmyndighet, NorCERT-funksjonen, håndterer over 3.000 saker i
>  løpet av et år. Senteret varsler og håndterer alvorlige dataangrep.
>  Torgeir skal snakke om hvordan angriperen kommer seg inn i våre
>  nettverk, og hva er de ute etter. Vi ser på erfaringer fra tidligere
>  innbrudd, og hvordan disse ble oppdaget. Hvilke grep kan gjøres for å
>  bedre sikkerheten?
> 
> Torgeir er overingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og jobber
> i NorCERT. Han har Hovedfag (Master) i Informatikk fra Universitetet i
> Oslo, med spesialisering innen IKT-sikkerhet. Han har nå jobbet i
> Nasjonal sikkerhetsmyndighet i 9 år.
> 
> Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> egen side om direktesending av video.
> 
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> <http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.
> 
> Vel møtt!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20140812/be16cb42/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list