Medlemsmøte 2015-09-08: Kommunenes digitale arkiv som et felleskomponent basert på fri programvare

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sun Sep 6 20:18:01 CEST 2015


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.

Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

  Tid:
    Tirsdag 8. september 2015 kl. 18.30
  Sted:
    Teknologihuset, 3.etg Pilestredet 56, og
    Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
Stavanger (videostream).

Månedens tema er: «Kommunenes digitale arkiv som et felleskomponent
basert på fri programvare» med Thomas Sødring. Foredraget vil foregå på
norsk:

  Når alt var på papir så var arkivet en opplagt sentral enhet i en
forvaltningsorgan. Dette er noe som egentlig ikke har fulgt med i
overgangen til den digitale hverdagen og det digitale arkivet er blitt
redusert til postmottak og saksbehandling. Resultatet er en forvaltning
som svekker innbyggernes rettssikkerhet og et hull i rikets hukommelse.

  Politikerne sier mye om digitalisering men hvis ikke det digitale
arkivet får en sentral plass i IT-arkitekturen så vil
digitaliseringsproblematikken fortsatt bli uløst. Denne viktige
felleskomponenten burde være tilgjengelig som fri programvare slik at vi
får mer kunnskap og innsikt i danningen og bevaringen av forvaltningens
arkiver.

  Det kommunale arkivmiljøet sammen med HiOA har jobbet i flere år med
et prosjekt for å realisere en NOARK5-kjerne basert på en fri
programvare lisens. Vi har på plass en løsning som kan fungere som en
innsynsløsning for NOARK5-uttrekk og begynner nå arbeidet med å fullføre
kjernen og få den godkjent. Dette er en REST/JSON-basert tjeneste og vi
vil presentere løsningen til dere samtidig som vi diskuterer veien
videre. Kildekoden er tilgjengelig fra
https://github.com/KDRS-SA/kdrs-toolbox-innsyn.

Thomas Sødring jobber som førsteamanuensis på arkivutdanningen ved
Høyskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet ved Dublin City University
i Irland der han tok både bachelor og doktorgrad i Informatikk. Som
forsker han han har jobbet både med informasjonsgjennfinning og
simulering men de siste årene har han brukt tiden sin på problemene
rundt arkiv og digitalisering, noe som har resultert i noen programmer
som er gitt ut som fri programvare. På Høyskolen er han en del av en
forskergruppe som heter METAINFO som forsker på metadata og dens bruk.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!


More information about the interesserte mailing list