Pressemelding: NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Apr 18 00:37:05 CEST 2016


Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no
begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på
åndsverkloven. På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en
begjæring om rettslig prøving av beslaget[1] til Økokrim. I forkant
hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt ja til å støtte henvendelsen, slik
at begjæringen om rettslig prøving kommer fra våre to organisasjoner.

 [1] http://www.nuug.no/news/NUUG_begj_rer_rettslig_pr_ving_for_DNS_domenebeslag_av_popcorn_time_no.shtml

NUUG og EFN anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester
grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner
dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke
om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger.  Beslag av domenenavn er
veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der
eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet
for retten.

Mer om bakgrunnen kan leses på
http://www.nuug.no/news/Bakgrunn_for_begj_ringen_om_rettslig_pr_ving_for_DNS_domenebeslag_av_popcorn_time_no.shtml .

NUUG og EFN er ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å
stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og
UNIX-lignende systemer. Domenebeslaget i denne saken bidrar til
usikkerhet om hva som lovlig kan publiseres på nettsider uten å risikere
at domenet beslagslegges. Særlig gjelder dette siden fri programvare er
ment å kunne deles fritt.

EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og
tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT- samfunnet, derunder
rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i
kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent internett uten ubegrunnede
myndighetsinngrep.

Kontaktpersoner
---------------

NUUG-leder Hans-Petter Fjeld
  epost sekretariat (at) nuug.no.
  tlf +47 95728209
  
Advokatfullmektig Jarle Langeland ved advokatfirmaet Føyen Torkildsen
  tlf +47 93235365


More information about the interesserte mailing list