Status DNS-beslag av popcorn-time.no

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Aug 10 10:49:02 CEST 2016


Hei,

(Denne mailen ble klippet på et ugunstig sted, her er den komplette
mailen jeg forsøkte å sende)

Jeg forstår det at ikke alle følger vår blogg der denne informasjonen er
kommet forrige uke, de som gjør dette får unnskylde at de får
informasjonen dobbelt.

Jeg ønsker at våre medlemmer og assosierte skal være informert om hva
NUUG driver med, spesielt når vi lar det ta en del av vårt fokus og
ressurser.

Vi, sammen med EFN, holder altså på med et søksmål mot Økokrim der vi
reagerer på at DNS-domenet til et nyhetsnettsted med fokus på et stykke
fri programvare som har både lovlig og ulovlige bruksområder blir
"beslaglagt" uten at en domstol har tatt stilling til saken.

Når vi tok opp denne saken hadde vi prøvd å oppnå kontakt med de
juridiske eierne uten å lykkes, vi bestemte oss for å prøve likevel. Vi
tapte i både tingretten og i lagmannsretten.

Lagmannretten sier seg enige i at beslaget innebærer en begrensning av
informasjon om og tilgang til fri programvare, og således er innenfor
sentrale deler av NUUG og EFNs formål og virkeområde. Men lagmannsretten
kunne ikke se at vi har en så konkret og aktuell interesse i sakens
utfall at vi kan anses "rammet" av beslaget, slik kreves av paragrafene,
og dermed ikke anledning til å få beslaget brakt inn for retten

Etter at vi hadde tapt i tingretten, og etter at vi satt igang en anke
til lagmannsretten, så oppnådde vi kontakt med de som stod som juridiske
eiere av domenet, IMC. Det betyr at det mest sannsynlig ikke er slutten
på eventyret enda, selv om vi ikke har tatt en endelig avgjørelse på
nåværende tidspunkt.

Mest sannsynlig vil en ny runde, hvor NUUG sin rolle er partshjelp til
IMC, ende med at beslaget får sin rettmessige domstolprøving.
Forhåpentligvis vil vi i den runden kunne argumentere godt nok for
retten hva fri programvare er og få det fastslått at en side som sprer
informasjon om fri programvare ikke gir grunnlag for beslag.

Jeg håper oppriktig at våre medlemmer og assosierte er enige med oss i
at dette er viktig og riktig av oss å bruke våre ressurser på. Vil
ellers minne om at vi svært gjerne tar imot mer hjelp i form av
donasjoner for å dekke advokatkostnader:

https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml

Les hele beslutningen til lagmannsretten på vår blogg:

https://www.nuug.no/news/DNS_beslagsanke_avvist_av_lagmannsretten___vi_vurderer_neste_steg.shtml

Mvh Hans-Petter Fjeld
95 72 82 09


More information about the interesserte mailing list