NUUG-bar i Oslo 2016-02-09 - Cafe Sara

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sat Feb 6 15:50:24 CET 2016


Hei alle sammen,

Neste tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar.

Også denne gangen finner vi hverandre på Cafe Sara. Bare se etter
noen felles nerder, vi kjenner hverandre igjen i en folkemengde.

Møtet er åpent for alle.

Ellers blir det som vanlig nerder i fri sosial utfoldelse og jeg håper
DU kommer.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder i NUUG
95728209-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20160206/da2c330d/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list