[NUUG] NUUG-bar i Oslo 2016-01-12 - Cafe Sara

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Jan 11 13:01:51 CET 2016


Minner om at dette er i morgen!

Sees da.

-- Hans-Petter

On 06. jan. 2016 22:39, aktive at nuug.no wrote:
> Hei alle sammen,
> 
> Neste tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar.
> 
> Det var koselig å bryte med tradisjoner sist, men det er viktig å ikke
> ta helt av. Denne gangen finner vi hverandre på Cafe Sara. Bare se etter
> noen felles nerder, vi kjenner hverandre igjen i en folkemengde.
> 
> Møtet er åpent for alle.
> 
> Ellers blir det som vanlig solide nerder i fri utfoldelse i sosiale
> forsøk og jeg håper DU kommer.
> 
> Mvh Hans-Petter Fjeld
> Leder i NUUG
> 95728209
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> medlemmer mailing list
> medlemmer at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/medlemmer
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20160111/71a2a494/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list