Popcorn-time.no - NUUG og EFN anker beslutning om rettslig prøving av saken og får med seg juridisk eier IMCASREG8

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed May 18 23:18:11 CEST 2016


Popcorn-time.no ble besluttet beslaglagt av Økokrim den. 7. mars 2016,
begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på
åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt Økokrim og tingretten
om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig
prøving og tingretten konkluderte med at NUUG og EFN ikke er
tilstrekkelig berørt av beslaget til å få en dommer til å vurdere det.

Når vi nå anker saken har vi fått med oss juridisk eier, foreningen
IMCASREG8, som partshjelper, da vi er av den oppfatning at dette styrker
vår rettslige stilling.

IMCASREG8 er en forening som er etablert for å muliggjøre registrering
av .no-domener for enheter som ikke er etablert i Norge. Registraren
IMC AS tilbyr denne tjenesten og har blant annet fungert som registrar
av popcorn-time.no. IMC AS og selskapets regnskapsfører ble utsatt for
ransaking i forbindelse med beslaget og er derfor særlig berørt.

NUUG og EFN anser saken som prinsipielt viktig da beslaget tester
grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt, åpner
dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn uten annet
grunnlag enn mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige
handlinger. Beslag av domenenavn er svært inngripende og utgjør en form
for forhåndssensur som griper direkte inn i Grunnlovens §100.

Temaet for nyhetsnettstedet popcorn-time.no er Popcorn Time, en fri
programvareløsning som kombinerer oppslag i katalogtjenester/søkemotorer
og nedlasting med Peer-to-Peer-teknologien BitTorrent med en innebygd
videoavspiller. Den kan både brukes til å spille av lovlig
videomateriale slik f.eks. NRK og BBC har lagt ut, og videomateriale som
er lagt ut i strid med rettighetshavers ønsker.

 «Noe av det som gjør oss opprørt, er at DNS-adressen til et
 nyhetsnettsted om et stykke fri programvare som har både lovlige og
 ulovlige bruksområder blir fjernet uten domstolkontroll», sier NUUGs
 leder Hans-Petter Fjeld.
 
 «Vi ønsker at norske DNS-adresser ikke skal kunne fjernes uten at
 domstolene er involvert, og synes det er et merkelig grunnlag for å
 skjule omtale av verktøy som har både lovlige og ulovlige
 bruksområder. Det er jo fullt lovlig å bruke Popcorn Time til å
 f.eks. laste ned NRKs opptak fra Bergensbanen.»

De som ønsker å støtte dette forsøket på å få domstolvurdering av
beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no kan donere penger til NUUG og
EFNs «forsvarskasse». En kan donere ved hjelp av bankoverføring, Bitcoin
(for første gang i Norge) og "Vipps" (kun EFN).

NUUG og EFN er ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å
stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og
UNIX-lignende systemer. Domenebeslaget i denne saken bidrar til
usikkerhet om hva som lovlig kan publiseres på nettsider uten å risikere
at domenet beslaglegges. Siden fri programvare er ment å kunne deles
fritt rammer dette spesielt hardt.

EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og
tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT- samfunnet, derunder
rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i
kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent Internett uten ubegrunnede
myndighetsinngrep.

Kontaktpersoner
---------------

NUUG-leder Hans-Petter Fjeld
epost sekretariat (at) nuug.no
tlf +47 95728209

Referanser
----------

 * Donere til EFN: https://efn.no/no/vart-arbeid/donasjoner
 * NUUGs side «Donér til rettslig prøving av DNS-domenebeslag»,
  http://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml
 * Foreningen NUUG, http://www.nuug.no/
 * Foreningen EFN, http://www.efn.no/
 * NRK distribuerer Bergensbanen-video med BitTorrent,
  https://nrkbeta.no/2009/12/18/bergensbanen-eng/
 * Kopi fra Internett-arkivet av nettstedet som befant seg på
  popcorn-time.no før beslaget (utgaven 2016-01-18 viser siste
  arkivkopi), https://web.archive.org/web/*/http://popcorn-time.no


More information about the interesserte mailing list