NUUG-bar i Oslo 2016-10-11 - Cafe Sara - 18:30

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Oct 10 12:28:19 CEST 2016


Hei alle sammen,

Tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar fra 18:30.

Vi finner hverandre på Cafe Sara. Bare se etter noen felles nerder, vi 
kjenner hverandre igjen i en folkemengde, 18:30.

Møtet er åpent for alle, fra 18:30.

Ellers blir det som vanlig nerder i fri sosial utfoldelse og jeg håper
DU kommer, rundt 18:30.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder i NUUG
95728209
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20161010/02ceaf06/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list