Where does YOUR compiler come from? - Medlemsmøte NUUG Oslo 2018-03-13

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Mar 6 14:13:56 CET 2018


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.
Etter foredraget (fra ca. 19:30) blir det sosialt samvær.

 Tid: Tirsdag 13. mars 2018 kl. 18.30
 Sted: Teknologihuset, 3.etg, liten sal Pilestredet 56, Oslo.

Månedens tema er: «Where does YOUR compiler come from?» med Vincent
Ambo. Foredraget vil foregå på engelsk. Kort om forelesningen:

  Many people are familiar with the problems around the lack of trust
  in proprietary hardware components and their firmware.

  Similar issues do however exist on the software side of things,
  especially when it comes to how we bootstrap compilers for the
  ubiquitous C-language.

  This talk will present an overview of how these processes work in
  modern Linux distributions, which issues we have and what the
  implications are.

  We'll also do a brief dive into related topics, such as repeatable
  build environments and reproducibility.

  If you're not already aware of these issues, hopefully this talk
  will leave you with a newfound sense of paranoia and some pointers
  towards things that YOU can do to improve the situation.

Vincent Ambo jobber som utvikler og administrator med fokus på
funksjonell programmering og deklarative, reproduserbare utrullinger.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er < https://www.nuug.no/live.m3u >, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
< https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG >.

Vel møtt!


More information about the interesserte mailing list