[NUUG kart] Pressemelding fra NUUG: Fribrukskart over verden og Norge lages på dugnad

Åsmund Grammeltvedt asmundg at big-oil.org
Mon Aug 6 15:13:05 CEST 2007


On Monday 06 August 2007 14:05, Petter Reinholdtsen wrote:
> Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-08-06.

Flotte greier, håper noen plukker opp dette.

>    Tromsø
>   
> http://www.openstreetmap.org/?lat=69.672&lon=18.978&zoom=12&layers=0BF
>
>    Kirkenes
>   
> http://www.openstreetmap.org/?lat=69.723&lon=30.052&zoom=14&layers=0BF

Hyggelig at innsatsen min blir satt pris på. :) Jeg har store planer om å få 
ferdig Tromsø, men jeg trenger å investere i en GPS så jeg ikke er avhengig 
av å låne hele tiden.

-- 
Åsmund Grammeltvedt
jabber: asmundg at big-oil.org

Don't want Microsoft to read your MSN conversations?
http://www.jabber.org/user/quickstart.shtml
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20070806/a1472dee/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list