[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Espen Talberg espental at gmail.com
Sun Aug 19 13:03:37 CEST 2007


Sverre Didriksen wrote:
> Jeg er litt i tvil om hvordan veier på rekkehusfelt skal tag'es.  I 
> utgangspunktet er jo dette veldig smale veier hvor bare kjøring i 
> forbindelse med varetransport, eldre/invalide, etc er tillatt.  Skal man 
> da bruke highway=residential eller f.eks. higway=service som er en smalere 
> type vei?

Jeg lurer også på dette, og til nå så har jeg markert disse veien så 
fremt det er mulig å kjøre, sykle eller gå der.

Hvis jeg har sett restriksjoner så setter jeg dette opp. I noen 
tilfeller markerer jeg gaten med følgende:
highway=residential
access=premissive
foot=yes
bicycle=yes

Jeg tror ikke at service bør brukes i rekkehusområder siden det er et 
boligfelt det er snakk om.


Espen Talberg


More information about the kart mailing list