[NUUG kart] Staving av gatenamn i OSM

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sat May 26 17:49:43 CEST 2007


Eg har no lagt til eit lite avsnitt om staving av gatenamn i OSM:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/No:Map_Features#Spelling_of_street_names

Gatenamn er ofte feilstava, sjølv på gateskilta (og eitt namn kan vera stava 
forskjellig på forskjellige skilt), og dei kan vera forkorta. Eg føreslår me 
konsekvent brukar dei korrekte, uforkorta namna i OSM.

Det som er verdt å merka seg, er at ordet «gate» eller «vei»/«veg» aldri skal 
stå i same ord som (etter)namnet til personen gata/vegen er oppkalla etter, 
og aldri skal ha stor forbokstav. (Dette har for øvrig vore diskutert i 
radioprogrammet Språkteigen fleire gongar.)

Her er teksten eg la inn på wikien:

The names of streets and roads in Norway are often abbreviated, misspelled, 
miscapitalised or spelled differently on different maps and street signs. All 
street names in OSM should follow the correct capitalisation and spelling 
(which may differ from the one on the street signs), and should never be 
abbreviated (in the database – they may of course be abbreviated when 
rendering).

Here’s an example of a typical street name on the form ‘(more or less) famous 
person’s street’, and of various ways it may be (mis)spelled. Only the first 
form is correct, and should be used in OSM.

  * Hans Tanks gate
  * Hans Tank’s gate
  * Hans Tanks Gate
  * Hans Tanksgate
  * Hans Tanks gt.
  * Hans Tanksgt.
  * Hans Tanksg.

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list