[NUUG kart] Staving av gatenamn i OSM

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun May 27 18:41:13 CEST 2007


[Karl Ove Hufthammer]
> Gatenamn er ofte feilstava, sjølv på gateskilta (og eitt namn kan
> vera stava forskjellig på forskjellige skilt), og dei kan vera
> forkorta.

Jepp.  Vi så problemet da vi samlet gatenavn rundt Majorstua for noen
uker siden. :)

> Eg føreslår me konsekvent brukar dei korrekte, uforkorta namna i
> OSM.

Jeg har forstått at navnevalg ofte er et spørsmål om personlige
preferanser, og ikke så enkelt som at noen er feilstavet og andre
korrekte.  Det eksmeplet jeg kjener beste i så måte er Viræk/Vidrek i
Narvik-området, der de lokale innbyggerne er svært misfornøyde med
navnet veivesenet har satt på hjemplassen, og jeg har lagt merke til
en viss kamp på Majorstua/Majorstuen om hvilken ending som skal
brukes.

Jeg er ganske usikker på hvem vi i så måte skal støtte oss på når det
er flere navn som brukes, men synes vel lokalbefolkningen skal ha mer
å si enn fagfolk annensteds fra om hva plassen de bor på heter.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list