[NUUG kart] Staving av gatenamn i OSM

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sun May 27 19:44:39 CEST 2007


Sundag 27. mai 2007 skreiv Petter Reinholdtsen:

>> Gatenamn er ofte feilstava, sjølv på gateskilta (og eitt namn kan
>> vera stava forskjellig på forskjellige skilt), og dei kan vera
>> forkorta.
>
>Jepp.  Vi så problemet da vi samlet gatenavn rundt Majorstua for noen
>uker siden. :)

Statens namnekonsulentar tilrår følgjande om ein ser feil namn på skilt:

«Både kommunene og Statens vegvesen har et viktig ansvar for at navn på skilt 
er rett. Hvis navn på skilt har feil skrivemåte, si fra til kommunen og 
Vegvesenet! Skilt skal ha en godkjent eller vedtatt skrivemåte.»

>> Eg føreslår me konsekvent brukar dei korrekte, uforkorta namna i
>> OSM.
>
>Jeg har forstått at navnevalg ofte er et spørsmål om personlige
>preferanser, og ikke så enkelt som at noen er feilstavet og andre
>korrekte.

Nei, dette stemmer ikkje. Namn på gater er i Noreg strengt fastsett 
gjennom «Lov om stadnamn», som nylig vart revidert (2006-08-01). Sjå

http://www.stadnamn.org/?id=omlova
og
http://www.stadnamn.org/?id=nylov

Heile lova kan ein lesa på http://www.stadnamn.org/?id=lovomstadnamn010806

Dei ulike stadnamn er definert i Sentral stadnamnregister (SSR) hos Statens 
kartverk. Ein kan bruka Norgesglasset 
http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html for å slå opp 
enkeltstadnamn.

>Det eksmeplet jeg kjener beste i så måte er Viræk/Vidrek i 
>Narvik-området, der de lokale innbyggerne er svært misfornøyde med
>navnet veivesenet har satt på hjemplassen,

Rett instans er då «Klagenemnda for stedsnavnsaker»,
http://www.stedsnavn.org/?id=klagenemnda
Sjå òg http://www.stedsnavn.org/?id=saksgangen

Lova definerer òg kven som har uttalerett før vedtak om stadnamn:
http://www.stadnamn.org/?id=uttalerett

For øvrig skal etter den nye lova ikkje lenger Statens vegvesen fastsetja 
skrivemåten på stadnamn lenger; det er det Statens kartverk, kommunen og 
fylkeskommunen som skal gjera.

>og jeg har lagt merke til 
>en viss kamp på Majorstua/Majorstuen om hvilken ending som skal
>brukes.

Bydelen Majorstuen heiter «Majorstuen».

>Jeg er ganske usikker på hvem vi i så måte skal støtte oss på når det
>er flere navn som brukes,

«name» skal settast lik det offisielle namnet som er vedteken. Dette er òg det 
same namnet som skal brukast på skilt og i kart, og det er det namnet som 
*vil* brukast på skilt og i kart når desse vert retta opp.

Når det finst lokale, uformelle namn på stadar, kan desse leggast inn 
i «loc_name» i OSM. Slik er det òg gjort for andre språk.

Aktuelle lenkjer:
http://www.stedsnavn.org/
http://www.statkart.no/?template=stedsnavn
http://www.sprakrad.no/Fakta/Stadnamn/
http://www.sprakrad.no/Lov_og_rett/Stadnamnlova/

-- 
Mvh.
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list