[NUUG kart] Svensk imperialisme?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Nov 6 18:48:33 CET 2007


On Tue, Nov 06, 2007 at 06:26:00PM +0100, Bernt M. Johnsen wrote:
> Nåja, det var kanskje sterkt sagt. Men svenskegrensen ligger ca. 3 km
> for langt vest ved Storlien. Er det et generelt problem langs hele
> grensen, eller spesielt for dette området? Hva slags data er
> grunnlaget for grensen?

Datagrunnlaget er CIA World Databank II, som neppe er veldig
nøyaktig. Hovedpoenget er å ha et grunnlag det er mulig å jobbe videre
fra. Gjerne korriger om du har bedre data for et område.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071106/fb167495/attachment.bin 


More information about the kart mailing list