[NUUG kart] Svensk imperialisme?

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue Nov 6 19:45:12 CET 2007


Har nok ikke bedre data, men er såpass kjent i området at jeg så
feilen. Dessuten var grensegata synlig på landsat-bildene her, og de
bekreftet min mistanke (Landsat ser etter min erfaring ut til å var
max 1-200 meter feil).

På den annen side. Grensen består stort sett av rette linjer mellom
riksrøysene, og det burde være mulig å få tak i presise data for
riksrøysenes posisjoner..

Bernt

On 06/11/2007, Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> wrote:
> On Tue, Nov 06, 2007 at 06:26:00PM +0100, Bernt M. Johnsen wrote:
> > Nåja, det var kanskje sterkt sagt. Men svenskegrensen ligger ca. 3 km
> > for langt vest ved Storlien. Er det et generelt problem langs hele
> > grensen, eller spesielt for dette området? Hva slags data er
> > grunnlaget for grensen?
>
> Datagrunnlaget er CIA World Databank II, som neppe er veldig
> nøyaktig. Hovedpoenget er å ha et grunnlag det er mulig å jobbe videre
> fra. Gjerne korriger om du har bedre data for et område.
>
> --
> Knut Arne Bjørndal
> aka Bob Kåre
> bob at cakebox.net
> bobkare at irc
>
>


-- 
Bernt Marius Johnsen


More information about the kart mailing list