[NUUG kart] Skiløyper i OSM?

Bjorn Munch Bjorn.Munch at sun.com
Sat Nov 10 13:39:50 CET 2007


N� er vinteren kommet til Trondheim. :-) Er det interessant �
legge inn skil�yper i OSM?  Hvordan skal disse is�fall tagges?
Jeg ser det finnes "route=ski" men vet ikke helt hva det betyr.

En aktuell l�ype er allerede lagt inn som "highway=cycleway,
foot=yes", s� jeg vet ikke om jeg bare skal gi denne en ekstra tag
eller tegne en ny way.  I prinsippet kanskje helst det siste fordi
disse ikke n�dvendigvis er 100% sammenfallende eller like lange.

- Bj�rn


More information about the kart mailing list