[NUUG kart] Kart fra Oslo kommune?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Nov 9 11:59:41 CET 2007


Ad omveier har jeg blitt klar over at Oslo kommune har en avdeling for
geodata som kanskje kunne være et godt kontaktpunkt for å høre om
openstreetmap.org kan få donert kartata for Oslo.

Adressen er 

 Avd. for geodata
 Formidlingsenheten
 Plan- og bygningsetaten
 Oslo kommune

Et søk på web sendte meg til
<URL:http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/kartprodukter/>,
og kontaktperson ser ut til å være Helge Skoglund-Johnsen,
tlf. +47 23491420, epost helge.skoglund-johnsen at pbe.oslo.kommune.no.

Kanskje noen burde ta kontakt med vedkommende å presentere
openstreetmap.org, og høre om de er interessert i et samarbeide?
Jeg rekker det neppe selv, men tenkte jeg fikk lufte ideen her. :)

Vilkårene for kjøp ser ut til å være disse (funnet via
<URL:http://www.byggesak.com/bestillingstjenester/>):

 For å benytte våre tjenester må følgende betingelser aksepteres:

 Generelle betingelser / opplysninger i forbindelse med kjøp av
 digitale kartdata

 Vi vil få gjøre oppmerksom på at ved kjøp av kommunale kart- og
 geodataproduketer gjelder følgende:

 Kommunen skal i medhold av plan- og bygningsloven og gjeldende
 byggeforskrifter påse at det blir utarbeidet kartverk for
 planlegging og oversikt, og holde kartverkene ajour. Ansvaret for
 kartproduksjonen er delegert til Plan- og bygningsetaten. De ulike
 kartverk foreligger både analogt og digitalt.

 Kart og geodata kommer inn under lov om opphavsrett til åndsverk av
 12. mai 1961. Dette innebærer at kommunen v/Plan- og bygningsetaten
 er rettighetshaver og har eiendoms- og opphavsretten til de
 kart/geodata-produkter som etaten fremstiller.

 Alle som ønsker å bruke kommunale kart/geodata-produkter har rett
 til dette, mot å følge de bestemmelser som gjelder for bruken.

 Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til eget bruk,
 det vil si til planlegging og drift, eller til privat bruk. Kjøp av
 kart eller geodata gir disposisjonsrett til produktet som kjøpes.

 Anvendelse som går ut over "eget bruk", dvs. bearbeiding,
 eksemplarfremstilling og/eller distribusjon krever at det erhverves
 utvidede rettigheter. For denne retten beregnes en avgift som vil
 kreve en spesiell avtale. Rett til bearbeiding,
 eksemplarfremstilling og/eller distribusjon forutsetter at det er
 løst disposisjonsrett. Inneværende avtale gir ikke rett til
 bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon.

 Spesielle opplysninger: 

 Digitale kartdata for situasjonsdata og høydekurver er
 3-dimensjonale når leveransen skjer på SOSI-format og ellers når
 kunden bestiller det. Data for eiendom og regulering leveres kun med
 koordinater uten høydeverdi.

 Det presiseres at et teknisk kartverk - digitalt eller analogt -
 ikke bør brukes til detalj-prosjektering uten verifisering i
 marken. Koordinater for eiendoms- og plangrenser må kvalitetssikres,
 ved hjelp av målebrev/RE-bekreftelse.

 Digitale data kan brukes til prosjektering, men for byggesøknad må
 reguleringskart bestilles på papir i tillegg.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list