[NUUG kart] Skiløyper

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Nov 28 18:54:25 CET 2007


On Tue, Nov 27, 2007 at 12:02:41AM +0100, Bjorn Munch wrote:
> On 12/11 16.34, Bjorn Munch wrote:
> > Vel, da har jeg lagt inn dagens tur i OSM, men mkgmap vil ikka ta de
> > ways som bare er merket med "route=ski" så jeg kan ikke se dem på min
> > Garmin. :-(
> 
> Jeg la senere inn "piste:type=nordic" som jeg fant referert til et
> sted, men det ser ut til at de må ha en eller annen "highway"-tag for
> å vises. Så i mangel av noe bedre brukte jeg "footway" selv om det
> egentlig er feil, men la også inn en kommentar.
> 
> Kanskje vi burde hatt "skiway". :-)

Foreslå et eller annet ved å lage en Proposed Feature i wikien,
evt. med forslag om hvordan det bør vises, så kan vi få det inn i
rendrerne.

> Har nå lagt inn gårsdagens tur også, nesten uten overlapp med den
> første. Men hvis disse for fremtiden skal rendres likt som ekte
> "footways" blir dette ganske forvirrende, både sommer og vinter.

Ja, det blir kaos, det må tagges og rendres forskjellig.

> En helt annen ting er at de to "amenity=cafe" som jeg la inn, samt en
> som noen andre hadde lagt inn, overhodet ikke vises uansett zoom.

Det er nok ikke i rendrerne nei, jeg tror en del sånne ting ikke er
tatt inn for å hindre at områder blir overlesset med detaljer, tenk
deg å dytte inn alle restauranter, kafeer, overnattingssteder og
kiosker i et område som allerede ser ut slik som dette:
http://openstreetmap.org/?lat=51.51289&lon=-0.13209&zoom=16&layers=B0F

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071128/39e6fbe5/attachment.bin 


More information about the kart mailing list