[NUUG kart] Opplasting av GPX-filer (OSM)

Bjorn Munch Bjorn.Munch at sun.com
Wed Nov 28 20:46:06 CET 2007


On 28/11 18.38, Knut Arne Bjørndal wrote:
> Ja, det er lurt å laste opp gpx-filer, man ser det ganske godt i
> områder der det er samlet en del tracks, at unøyaktigheten til GPS
> blir jevnet ut, så ved å kombinere flere gpx-tracks når man tegner så
> øker man nøyaktigheten en god del.

På strekninger man selv har kjørt/syklet/gått mange ganger kan vel
dette oppnås også uten å laste opp trackene, ved å laste inn flere i
JOSM.  Såsant ens egen GPS ikke alltid har samme misvisning.

- Bjørn


More information about the kart mailing list