[NUUG kart] Opplasting av GPX-filer (OSM)

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Nov 28 18:38:26 CET 2007


On Wed, Nov 28, 2007 at 03:54:37PM +0100, Magne Mæhre wrote:
> Etter at jeg begynte å bruke JOSM som OSM-editor så har jeg latt være å
> laste opp GPX-trackene mine, og heller bare jobbet på de lokalt.  Jeg har
> dog tenkt litt på at det egentlig er litt teit.  Hadde jeg lastet de opp
> (og markert de som 'public') så kunne andre også jobbe med de, og bruke
> de sammen med sine egne for å forbedre kvaliteten på veiene.

Ja, det er lurt å laste opp gpx-filer, man ser det ganske godt i
områder der det er samlet en del tracks, at unøyaktigheten til GPS
blir jevnet ut, så ved å kombinere flere gpx-tracks når man tegner så
øker man nøyaktigheten en god del.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071128/e3d6ec41/attachment.bin 


More information about the kart mailing list