[NUUG kart] Strandlinjer mellom Bergen og Stavanger

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Oct 10 23:49:19 CEST 2007


On Wed, Oct 10, 2007 at 09:41:52PM +0200, Johan Ur Riise wrote:
> Alt det jeg har korrigert av strandlinjer rundt Stord, Bømlo, utenfor 
> Haugesund og i Boknafjorden og til Egersund er kort sagt ødelagt. 
> Deprimerende.

Er det dataene, eller bare renderingen som er ødelagt? Spesielt
osmarender/tiles at home har hatt mange problemer etter oppgraderingen
til 0.5, du kan jo prøve å requeste en rerender av noen av områdene
fra http://informationfreeway.org, det har blitt løst en hel del
problemer de siste par dagene.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071010/863d6e63/attachment.bin 


More information about the kart mailing list