[NUUG kart] Høring om prising av kartdata

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Oct 15 12:32:52 CEST 2007


Jeg fant følgende på EFN-listen, og det høres jo ut som noe NUUGs
kartgruppe burde ta tak i. Noen som er interessert i å skrive
høringssvar fra NUUG?

----- Forwarded message from Håkon Wium Lie <howcome at opera.com> -----

Date: Mon, 15 Oct 2007 12:09:31 +0200
To: efn-listen at ifi.uio.no
Subject: prising av kartdata
From: Håkon Wium Lie <howcome at opera.com>

Justisdepartementet har fram til 1. nov en høring om forskrift til den
nye offentlighetsloven [1]. Her kan vi bl.a. lese:

 Vidare foreslår departementet at det kan krevjast betaling for
 eigedomsinformasjon, kart og kartdata frå Norsk Eigedomsinformasjon
 AS og frå Statens kartverk. Den førstnemnde verksemda skal drivast
 på forretningsmessig basis, og den andre skal heilt eller delvis
 vere sjølvfinansierande...

Dersom departementet får gjennomslag for sin holdning betyr dette at
EUs offentlighetsdirektiv ikke får betydning for norske kartdata. Vi
må altså fortsette å betale dobbelt for kart; først gjennom skatten
(som finansierer 95% av Statens kartverk), deretter til dem som selger
digitale kart med store marginer. Eksempelvis koster det omlag
10.000,- å få digitale kart over norskekysten.

Jeg jobber med et høringssvar, og ser gjerne at EFN og andre gjør det
samme. Terskelen for å sende inn høringssvar er ganske lav i Norge og
epost aksepteres [2].

[1] http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---forskrift-til-den-nye-offentleg/-2.html?id=479724
[2] http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---forskrift-til-den-nye-offentleg/-4.html?id=479726

-h&kon
       Håkon Wium Lie             CTO °þe®ª
howcome at opera.com         http://people.opera.com/howcome


----- End forwarded message -----


More information about the kart mailing list