[NUUG kart] Høring om prising av kartdata

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Oct 26 09:56:03 CEST 2007


[Bernt M. Johnsen]
> Utmerket om noen her lager en høringsuttalelse.

Jepp.  Jeg håper noen melder seg snart.  Det er 5 dager igjen til
fristen, og ingen i kartgruppen har meldt seg så langt.  Hvis ingen
melder seg til å føre uttalelsen i pennen blir det ingen uttalelse fra
NUUG. :(

<URL:http://wiki.nuug.no/uttalelser/200710-offentlighetslov> er en
start, men det må fortsatt skrives en uttalelse.

> Men, jeg vil også peke på at det vi gjør med OSM også bidrar i
> riktig retning. Se f.eks.
> http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=9916519
> hvor The Economist med henvisning til OSM mener Nokia har betalt
> overpris for Navteq.

Ja, og det er noe av bakgrunnen for at jeg er aktiv i OSM.  Jeg tror
et fritt tilgjengelig alternativ vil underminere kartmonopol og gjøre
flere bevist på fordelene med kart som kan brukes til hva som helst,
og at dette vil føre til at norsk kartpolitikk må endres.

Denne høringen er viktig i så måte, da det antagelig er en sjanse til
å endre kartpolitikken og det blir lenge til kommer en ny sjanse.

> Dessuten kan OSM etterhvert bidra til at Kartverket etterhvert tar
> til fornuften på samme måte som Lovverket ble gjort gratis
> tilgjengelig etter aksjonen Norges LoWWWer i 1994. Se
> http://www.w3.org/People/howcome/NorgesLoWWWer.html

Det er ikke kartverket som må ta til fornuften.  Det er departementet.
Husker godt lovprosjektet som vi startet i hine hårde dager, og håper
OSM vil ha tilsvarende effekt. :)

Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the kart mailing list