[NUUG kart] Høring om offentlighetsloven og kart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Oct 31 16:25:06 CET 2007


[Petter Reinholdtsen]
> I disse dager pågår en høring om forskrift til den nye
> offentlighetsloven.  Den er spesielt relevant for tilgang til kart.

Takket være solide bidrag fra Tobias Brox med innspill fra Knut Arne
Bjørndal, Magne Mæhre og Petter Reinholdtsen, har vi nå et utkast til
uttalelse.

Det trengs innspill og korrekturlesing.  Når uttalelsen er ferdig og
godkjent av noen i styret må det lages PDF-utgave
(f.eks. vha. LaTeX-malen i <URL:http://www.nuug.no/nuug-brev/>), og
uttalelsen sendes til departementet.  En tekstutgave av uttalelsen bør
sendes til annonsering@ og pressemelding at .

Her er teksten slik den ser ut nå (generert med "w3m -dump
'http://wiki.nuug.no/uttalelser/200710-offentlighetslov?action=print'").

==================================================================================
Utkast til høringsuttalelse

NUUG takker for muligheten til å kommentere Justis- og politidepartementet
arbeid med ny forskrift for offentlighetsloven[1].

Vi ser av forslag at dagens system med prising og salg av digitale kartdata
skal fortsette. Vi i NUUG tror at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et
frislipp av kartdata vil være veldig mye større enn statens inntekter på
kartsalg, og at dagens prisingspolitikk derfor ikke bør fortsette.

Kombinasjon av ulike offentlige og private datasett gir nye muligheter for
produkter og applikasjoner. Det offentlige har til en viss grad begynt med
dette, der man f.eks. kan kombinere metereologiske data og sjøkart, men dette
er kun tilgjengelig på web og det er ikke mulig å ta med seg ut i båten. Man
kan heller ikke inkludere egne datasett i disse.

Fri programvare og åpne nett-tjenester er en trend i tiden, i Norwegian Unix
User Group har vi opplevd at fri programvare som Linux til en stor grad har
tatt over hele Unix-markedet. Internett domineres også av fritt tilgjengelige
tjenester. Utvikling av fri programvare og fritt tilgjengelige nett-tjenester
hindres effektivt så lenge datagrunnlaget ikke er fritt. Gjennom et frislipp av
kartdata blir mulighetene for nye programmer og tjenester mye større, og vi
tror hvermannsen vil oppleve et økt tilbud av applikasjoner, både kvantitativt
og kvalitativt.

Høy pris og mange bruksbegrensninger på kartdata medfører imidlertid en høy
terskel for å utvikle kartsystemer. Det er i dag vanskelig for mindre aktører å
komme inn i markedet, og markedet preges av få aktører og lavt tilbud. Aktørene
vil heller ikke prioritere marginale nisjer, blant annet har Røde Kors hatt
problemer med dette[2].

Med en prisingspolitikk vil mye ressurser brukes på å utvikle
bruksbegrensninger - eksempelvis krever sjøkartdata i Norge spesielt godkjente
lesere. Rocknes hadde tilgang på oppdaterte kartdata, men med den kartplotteren
de hadde ombord var de nødt til å bruke britiske kartdata. Slik vi ser det,
hadde Rocknes-forliket trolig kunne vært unngått med fri tilgang til kartdata.
[3]

Med dagens situasjon blir også mye ressurser lagt ned i å lage konkurrerende
tjenester. OpenStreetMap er helt fritt og basert på frivillig innsats, a la
Wikipedia. OpenStreetMap har kommet et langt stykke med å kartlegge verden. De
fleste gatene i Oslo er allerede lagt inn[4].

Google leverer også mange karttjenester, og de har i dag veldig god dekning,
særlig i USA hvor de har fri tilgang til statlig kartmateriale, men også f.eks.
i Bergen hvor de har fått mye flyfotodata fra Bergen Kommune. Selv om Googles
kartdata ikke er fritt tilgjengelig har man i dag mange muligheter til å
integrere egne datasett og produkter mot Google Maps og Google Earth.
Eksempelvis kan værdata lastes inn i Google Earth[5], og Google Maps kan til en
viss grad integreres mot diverse webapplikasjoner.

Dersom man frislipper statens kartdata, vil tjenester som OpenStreetMap og
Google Earth bli både bedre og supplert med flere konkurrenter - alternativet,
slik vi ser det, er at Statens Kartverk vil gli over til å bli en
nisjeleverandør kun ovenfor bransjer som har et særskilt høyt krav til
detaljerte kart.

 1. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/
    Horing---forskrift-til-den-nye-offentleg/-2.html?id=479724
 2. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostafjells/buskerud/4718651.html
 3. http://www.stortinget.no/dok15/2003/dw-200304-521.html
 4. http://www.openstreetmap.org/?lat=59.94246&lon=10.93098&zoom=15&layers=0BT
 5. http://www.yr.no/om_yrno/1.2414504
==================================================================================

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the kart mailing list