[NUUG kart] Re: Høring om offentlighetsloven og kart

Harald Holone harald.holone at hiof.no
Wed Oct 31 17:41:16 CET 2007


Petter,

ved Høgskolen i Østfold har vi også laget ferdig en uttalelse, ferdigstilt
og postet i dag. Denne kan leses på
http://www.it.hiof.no/~haraldh/pub/offentlighetsloven_uttalelse.pdf

Gjenbruk gjerne argumenter herfra dersom det er aktuelt.

Harald


Petter Reinholdtsen wrote:
> [Petter Reinholdtsen]
>> I disse dager pågår en høring om forskrift til den nye
>> offentlighetsloven. Den er spesielt relevant for tilgang til kart.
>
> Takket være solide bidrag fra Tobias Brox med innspill fra Knut Arne
> Bjørndal, Magne Mæhre og Petter Reinholdtsen, har vi nå et utkast til
> uttalelse.
>
> Det trengs innspill og korrekturlesing. Når uttalelsen er ferdig og
> godkjent av noen i styret må det lages PDF-utgave
> (f.eks. vha. LaTeX-malen i <URL:http://www.nuug.no/nuug-brev/>), og
> uttalelsen sendes til departementet. En tekstutgave av uttalelsen bør
> sendes til annonsering@ og pressemelding at .
>
> Her er teksten slik den ser ut nå (generert med "w3m -dump
> 'http://wiki.nuug.no/uttalelser/200710-offentlighetslov?action=print'").
>
> ==================================================================================
> Utkast til høringsuttalelse
>
> NUUG takker for muligheten til å kommentere Justis- og politidepartementet
> arbeid med ny forskrift for offentlighetsloven[1].
>
> Vi ser av forslag at dagens system med prising og salg av digitale
> kartdata
> skal fortsette. Vi i NUUG tror at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av
> et
> frislipp av kartdata vil være veldig mye større enn statens inntekter på
> kartsalg, og at dagens prisingspolitikk derfor ikke bør fortsette.
>
> Kombinasjon av ulike offentlige og private datasett gir nye muligheter for
> produkter og applikasjoner. Det offentlige har til en viss grad begynt med
> dette, der man f.eks. kan kombinere metereologiske data og sjøkart, men
> dette
> er kun tilgjengelig på web og det er ikke mulig å ta med seg ut i båten.
> Man
> kan heller ikke inkludere egne datasett i disse.
>
> Fri programvare og åpne nett-tjenester er en trend i tiden, i Norwegian
> Unix
> User Group har vi opplevd at fri programvare som Linux til en stor grad
> har
> tatt over hele Unix-markedet. Internett domineres også av fritt
> tilgjengelige
> tjenester. Utvikling av fri programvare og fritt tilgjengelige
> nett-tjenester
> hindres effektivt så lenge datagrunnlaget ikke er fritt. Gjennom et
> frislipp av
> kartdata blir mulighetene for nye programmer og tjenester mye større, og
> vi
> tror hvermannsen vil oppleve et økt tilbud av applikasjoner, både
> kvantitativt
> og kvalitativt.
>
> Høy pris og mange bruksbegrensninger på kartdata medfører imidlertid en
> høy
> terskel for å utvikle kartsystemer. Det er i dag vanskelig for mindre
> aktører å
> komme inn i markedet, og markedet preges av få aktører og lavt tilbud.
> Aktørene
> vil heller ikke prioritere marginale nisjer, blant annet har Røde Kors
> hatt
> problemer med dette[2].
>
> Med en prisingspolitikk vil mye ressurser brukes på å utvikle
> bruksbegrensninger - eksempelvis krever sjøkartdata i Norge spesielt
> godkjente
> lesere. Rocknes hadde tilgang på oppdaterte kartdata, men med den
> kartplotteren
> de hadde ombord var de nødt til å bruke britiske kartdata. Slik vi ser
> det,
> hadde Rocknes-forliket trolig kunne vært unngått med fri tilgang til
> kartdata.
> [3]
>
> Med dagens situasjon blir også mye ressurser lagt ned i å lage
> konkurrerende
> tjenester. OpenStreetMap er helt fritt og basert på frivillig innsats, a
> la
> Wikipedia. OpenStreetMap har kommet et langt stykke med å kartlegge
> verden. De
> fleste gatene i Oslo er allerede lagt inn[4].
>
> Google leverer også mange karttjenester, og de har i dag veldig god
> dekning,
> særlig i USA hvor de har fri tilgang til statlig kartmateriale, men også
> f.eks.
> i Bergen hvor de har fått mye flyfotodata fra Bergen Kommune. Selv om
> Googles
> kartdata ikke er fritt tilgjengelig har man i dag mange muligheter til å
> integrere egne datasett og produkter mot Google Maps og Google Earth.
> Eksempelvis kan værdata lastes inn i Google Earth[5], og Google Maps kan
> til en
> viss grad integreres mot diverse webapplikasjoner.
>
> Dersom man frislipper statens kartdata, vil tjenester som OpenStreetMap og
> Google Earth bli både bedre og supplert med flere konkurrenter -
> alternativet,
> slik vi ser det, er at Statens Kartverk vil gli over til å bli en
> nisjeleverandør kun ovenfor bransjer som har et særskilt høyt krav til
> detaljerte kart.
>
> 1. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/
>   Horing---forskrift-til-den-nye-offentleg/-2.html?id=479724
> 2.
> http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostafjells/buskerud/4718651.html
> 3. http://www.stortinget.no/dok15/2003/dw-200304-521.html
> 4.
> http://www.openstreetmap.org/?lat=59.94246&lon=10.93098&zoom=15&layers=0BT
> 5. http://www.yr.no/om_yrno/1.2414504
> ==================================================================================
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
> Leder i NUUG
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


-- 
Harald Holone
Research Fellow / PhD Student
Østfold University College
More information about the kart mailing list