[NUUG kart] Forum for fri geoprogramvare?

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue Apr 22 22:37:40 CEST 2008


Ser ut som et underbruk av "Norge digitalt". Etter litt surfing ser
det ikke ut som NUUG eller OSM-kartaktivistene er kvalifiserte som
"parter": http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Om_Norge_digitalt/Hvem_kan_bli_part+/

Uansett er det jo ikke dumt å gjør prosjektet oppmerksom på at slike
ting som NUUG kartgruppe og OSM eksisterer. Så kan jo mnan jo ta saken
derfra.

2008/4/22 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
>
> Noen som var tilstede på "Fri Geo Programvare seminar" omtalt på
> <URL:http://www.frigeoprogramvare.org/wiki/index.php/Fri_Geo_Programvare_seminar>,
> og som kjenner forumet som ble opprettet der? Det virker å være
> potensiale for samarbeid mellom NUUGs kartgruppe og dette forumet?
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Bernt Marius Johnsen


More information about the kart mailing list