[NUUG kart] Forum for fri geoprogramvare?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 22 22:56:21 CEST 2008


[Bernt M. Johnsen]
> Ser ut som et underbruk av "Norge digitalt". Etter litt surfing ser
> det ikke ut som NUUG eller OSM-kartaktivistene er kvalifiserte som
> "parter":
> http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Om_Norge_digitalt/Hvem_kan_bli_part+/

Hm, akkurat.  Det kan jo forklare hvorfor NUUGs kartgruppe ble
oversett, men jeg synes de kunne tatt kontakt.

> Uansett er det jo ikke dumt å gjør prosjektet oppmerksom på at slike
> ting som NUUG kartgruppe og OSM eksisterer. Så kan jo mnan jo ta
> saken derfra.

God ide for noen i kartgruppen.  Rekker det ikke selv.  Gjør du?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list