[NUUG kart] Forum for fri geoprogramvare?

Øyvind Hanssen oyvind at cs.uit.no
Wed Apr 23 00:09:06 CEST 2008


On Tuesday 22 April 2008 22:56:21 Petter Reinholdtsen wrote:
> [Bernt M. Johnsen]
>
> > Ser ut som et underbruk av "Norge digitalt". Etter litt surfing ser
> > det ikke ut som NUUG eller OSM-kartaktivistene er kvalifiserte som
> > "parter":
> > http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Om_Norge_digitalt/Hvem_kan_bl
> >i_part+/
>
> Hm, akkurat.  Det kan jo forklare hvorfor NUUGs kartgruppe ble
> oversett, men jeg synes de kunne tatt kontakt.
>
> > Uansett er det jo ikke dumt å gjør prosjektet oppmerksom på at slike
> > ting som NUUG kartgruppe og OSM eksisterer. Så kan jo mnan jo ta
> > saken derfra.
>

Å ta med offentlig sektor, OG kommersielle selskaper, men ekskludere
frivillige organisasjoner, er vel ikke helt i tråd med fri-programvare
ideologi (eller SV-politikk for den saks skyld)?

Øyvind


More information about the kart mailing list