[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu Aug 7 21:17:35 CEST 2008


On 6. aug.. 2008, at 22.56, Michael Eric Menk wrote:
> Jeg har tenkt litt på det med antall felt i hver kjøreretning, det er
> ikke noe egen standard for delt kjørebane.
>
> Men jeg har fundert om det hadde vært lurt å ha
> lanes=1 -> egen kjørefelt i hvær retning. (gul midtstripe)
> lanes=0,9 -> To lastebiler må moderere farten ved forbikjøring
> lanes=0,8 -> To lastebiler kan skvise seg forbi hverandre
> lanes=0,6 -> To personbilder kan skvise seg forbi hverandre
> lanes=0,5 -> Rygg til nærmeste møteplass.

Jeg tror det ble presisert på map features nylig at lanes= brukes for  
totalt antall felt wayen representerer, så gang i så fall alle tallene  
med 2.

> Men jeg har ikke foreslått det på wikien. Det er liksom meningen at vi
> skal gå ut å måle bredden på veien i meter.

Det må vel være like enkelt å sette opp en liste over hvor bred veien  
er i tilfellene over som et tall på ca. hvor store deler av feltene  
den har. Da slipper man å tenke på at andre land kan ha andre  
definisjoner på hvor bredt et felt skal være e.l. også, en meter er  
nok definert litt mer gjennomført :)

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc

More information about the kart mailing list