[NUUG kart] Open Source sw for ? behandle shapefiles?

Kjetil Kjernsmo kjetil at kjernsmo.net
Wed Jul 2 22:37:36 CEST 2008


On Wednesday 02 July 2008, Kjell Are Refsvik wrote:
> GRASS GIS (http://grass.itc.it/), men her virker det som om man selv
>   ikke kan stille

Jeg har bare såvidt sett på GRASS for noen år siden, men det så virkelig 
ikke sånn ut. Jeg hadde bare DEMer på den tiden, men jeg genererte 
shapefiles fra disse dataene. GRASS var nokså tungt å jobbe med, synes 
jeg, men hvis det er kommandolinje du vil ha, tror jeg GRASS er det 
riktige. Den gang var det også en aktiv IRC kanal på Freenode, den er 
der fortsatt.

Kjetil
-- 
Kjetil Kjernsmo
Programmer / Astrophysicist / Ski-orienteer / Orienteer / Mountaineer
kjetil at kjernsmo.net
Homepage: http://www.kjetil.kjernsmo.net/     OpenPGP KeyID: 6A6A0BBC


More information about the kart mailing list