[NUUG kart] NGA import.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Wed Jul 2 21:03:20 CEST 2008


Helge Hafting wrote:
> Michael Eric Menk wrote:
>
>> Jeg valgte locality fordi jeg trodde det var "named place", men det 
>> var  "An unpopulated, named place."
>
> Da er det bedre å bruke place=hamlet.
> "hamlet" er det minste formen for sted "bare noen få hus".
>
> Det burde fungere bra, om vi antar at de fleste navnene er småsteder.
> Så får de som bor på større plasser "oppgradere" til village/town/suburb.
>
> Helge Hafting
>
>
Da er jeg snart ferdig med eksporten til .osm filer.

Jeg har satt place=hamlet på alle PPL*.

Nøyaktigheten her hvor jeg bor er god, så god, at jeg kan ikke vite om 
det er tidligere autoimport som er unøyaktig eller dette settet, og 
kommer til å bli en hjelp.

Jeg kommer til å importere de fylkesvis, med Hordaland først.

En del av "skjærene", er det vi kaller holmer på norsk... Men disse har 
ikke noe josm-tags, bare navn og note ok kilde.

Når det gjelder autogenerering mot SSB's data (tatt opp av Gustav), tro 
jeg at det vil skape mer hodebry/feilkilder enn det det hjelper
--
Mike


More information about the kart mailing list