[NUUG kart] nga import -- endringsforslag.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Tue Jul 8 13:00:45 CEST 2008


Jeg har importert dataene fra nga, og sett litt på dem

Det er tydelig at vi ikke kan følge wikien, med bl.a. å bruke islet, som 
ikke er definert der.

Med størrelsene på skriften på øyer, så det helt snodig ut. islet 
rendrer fint, her derfor endret øyer til islet.

De endringene er:
ISL og ISLS (øy og øyer) ->place=islet
RK med navn som slutter på holme og holmen -> place=islet
COV -> natural=cove

Så lurere jeg på om vi skal ta FJD (fjord) -> natural=fjord.

Nå må det sies, at geologisk sett så er Oslofjorden en vik, og en fjord 
kan godt bestå av bare småøyer ved siden av, det behøver ikke å være en 
"vestlandsfjord" for å være en fjord (i geologisk forstand av ordet fjord)

Andre ting jeg kan si om navnene, er at det er "samnorsk" navnene. 
Samnorsk ble forsøkt innført på 70 talle (en blanding av Nynorsk og 
Bokmål). Statens kartverk var en av de etatene som hev seg over dette. 
Resultatet ble som f.eks.

Malmø i Mandal ble endret til Malmøy.
 * INGEN sier malmø
 * Alle kommunale kart har Malmø (for lite for at N50 har den tidligere 
øya på kartet)
 * Ingen referanser til Malmøy i adresselister, alle til Malmø.

Knarvik i Lindås kummune, ble endret til Knarviki, INGEN sier Knarviki. 
Tilsvarende er mange øyer øyni, mans alle sier øy, og det er skiltet med 
øy. F.eks. Flatøy/Flatøyni, Holsenøy/Holsenøyni osv.

I dataene som er lastet opp, står det f.eks.  for Flatøy:

name=Flatøyni
nat_name=Flatøyni

Det er dobbelt opp, slik at folk kan bytte til det ekte navnet, mens 
samnorsk navnet fremdeles består, eventuelt kopier relevant data til et 
eksisterende node. (endel fjelltopper har høyden i dem).

Statens sjøkartverk endret ikke navnene. Enn kan derfor se på draft som 
er fra før sammenslåingen av Statens Kartverk og Statens Sjøkartverk at 
navnene er forskjellige.
--
Mike


More information about the kart mailing list