[NUUG kart] Forenkle kystlinjer o.a. med JOSM "Delete unnecessary nodes"

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Thu Jul 10 23:48:12 CEST 2008


On Tue, Jul 08, 2008 at 03:01:11PM +0200, Helge Hafting wrote:
> Steinar Hamre wrote:
> >On Mon, Jul 07, 2008 at 05:29:38PM +0200, Helge Hafting wrote:
> >>Kystlinjer inneholder ofte massevis av korte linjestykker som kommer 
> >>rett etter hverandre. Disse kan erstattes av en enkelt rett linje,
> >>noe som sparer massevis av punkter. Kartet er like bra, men
> >>mindre data å prosessere.
> >
> >Dette er en av flere sideeffekter av den ikke-helt-optimale måten
> >disse kystlinjene har blitt laget og konvertert på.
> 
> Greit nok.
> >
> >>JOSM har en knapp "delete unnecessary nodes" som gjør akkurat dette.
> >
> >Hmm... Hvor, og hvilken versjon? Hvilke begrensninger har den?
> 
> Hvis knappen kommer fra en plugin, vil jeg tippe utilsplugin eller 
> measurement.

utilsplugin var bingo. Det står tilogmed på beskrivelsen av
pluginen.

Den er imidlertid litt rar... Der ser ut som det jeg kaller lerror
må være veldig liten. (ca 0.5meter)
Men den har ingen begrensning på det jeg kaller derror,
så den kan fjerne 90-graders svinger bare punktene er
nært nok hverandre! (prøv)

> Det beste ville vel vært å kjøre hele planet.osm gjennom
> et filter, men det tar vel tid å få organisert.
> I mellomtiden har jeg brukt funksjonen på kystbitene
> i  Trondheimsfjorden, så nå er dette området mindre krevende
> for PCen å jobbe med.

Ja, hvis jeg husker rett var det jeg fant med scriptet mitt
at det kunne slette 15-30% av nodene i kystlinjene som er
importert med de tidligste versjonene av PGS-scriptene.
(og når kystlinjene er 80-90% av norgeskartet...)

Merk at de områdene som er importert nylig (Nordland) er det
mye mindre å hente på. Jeg tror det kan skyldes at
importscriptene ble bedre underveis.


Derfor er jeg også litt skeptisk til å gjøre ting fortest
mulig på mest mulig. Det er bedre å bruke litt tid på å kjøre
slike script i flere iterasjoner og få med seg forbedringer underveis.
(Det er viktig at mange får tid til å se godt på resultatene.)

(Dette gjelder forøvrig de andre importene vi diskuterer for tiden også.)


Men jada, jeg lager script for å forenkle kystlinjene. :)


> >(tanken var å kjøre det før import av kystlinjene i Nordland,
> >men så kom noen meg i forkjøpet...)
> >
> >Parametrene (derror < 0.017 and lerror < 0.000009)
> >er tillat feilmargin i vinkel (radianer) og avstand (grader)...
> >0.017 tilsvarer en grad sving og 0.000009 tilsvarer en meter.
> 
> Hvordan har du valgt akkurat disse tallene?

Runde tall i nogenlunde riktig størrelsesorden.

> Idéelt bør en vel se på hvilken nøyaktighet kildematerialet har,
> og så bruke maksimal avrunding innenfor dette. Det forenkler mest
> mulig uten reelle tap.  Men her er det mange feller å gå i, man trenger
> detaljer om hvordan dataene ble til i utgangspunktet.

Nja... PGS har vel en oppløsning på 20m sånn ca. I en ideel verden
betyr dette en feil på maks 10m, men i praksis er feilen ofte større.

> En annen sak er at folk i blant fikser på kystlinjene, f.eks. ved
> å måle opp havneanlegg og strender. Så det er vel best å ikke
> bruke kraftig avrunding på kystlinjer som er redigert av brukere.

Hvis du leser det jeg skrev så ser du at den filterer på created_by og
source. Det går selvfølgelig også an å filtrere på user
(hvem som sist endret.)

Dessuten tror jeg ikke noen klarer å legge inn data i osm med maksimalfeil
på under 1 meter.

	Steinar


More information about the kart mailing list