[NUUG kart] Forenkle kystlinjer o.a. med JOSM "Delete unnecessary nodes"

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Fri Jul 18 12:31:37 CEST 2008


Steinar Hamre skrev:

> Hvis du leser det jeg skrev så ser du at den filterer på created_by og
> source. Det går selvfølgelig også an å filtrere på user
> (hvem som sist endret.)
> 
Alt i orden, jeg burde sett bedre etter.

> Dessuten tror jeg ikke noen klarer å legge inn data i osm med maksimalfeil
> på under 1 meter.
Ikke med gps nei, men hva med å legge inn brygger, moloer og kaianlegg 
basert på konstruksjonstegning eller oppmåling? :-)

Helge Hafting
More information about the kart mailing list