[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Espen Talberg espental at gmail.com
Tue Jul 15 15:33:08 CEST 2008


Einar Ryeng wrote:
 > Etter en kjapp titt på et lite område hvor jeg er godt kjent later det
 > til at langt over halvparten av punktene på en eller annen måte er feil.

Jeg har ikke noe med importen å gjøre, men jeg glad det er gjort. Data 
kommer fra "GEOnet Names Server" og datafilen vil jeg tro kommer fra 
følgende adresse:
http://earth-info.nga.mil/gns/html/namefiles.htm

For området rundt der jeg bor, Moss, så har importen vært veldig bra. 
Det er lettere for meg å verifisere evnt. korrigere, enn å legge til 
punktene selv. Når det gjelder datakilden så tror jeg at det meste er 
riktig, men med en og annen feil. Blant annet noen steder markert som 
gårder har vært feil, og et stedsnavn var feilaktig markert som 
populated-place. Allikevel har det stort sett tilført mye bra i området 
rundt byen.

Alle dataene er dessuten markert med et FIXME-felt som bør fjernes når 
dataen er verifisert. Dette gjelder også for flere andre importer. 
Dermed er det ikke så stort problem synes jeg om dataen er litt 
unøyaktig, det er uansett lett å gjøre korreksjoner.Vennlig hilsen
Espen Talberg


More information about the kart mailing list