[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Jul 15 19:21:22 CEST 2008


2008/7/15 Espen Talberg <espental at gmail.com>:

> Jeg har ikke noe med importen å gjøre, men jeg glad det er gjort. Data
> kommer fra "GEOnet Names Server" og datafilen vil jeg tro kommer fra
> følgende adresse:
> http://earth-info.nga.mil/gns/html/namefiles.htmDet antar jeg også.> For området rundt der jeg bor, Moss, så har importen vært veldig bra.
> Det er lettere for meg å verifisere evnt. korrigere, enn å legge til
> punktene selv. Når det gjelder datakilden så tror jeg at det meste er
> riktig, men med en og annen feil. Blant annet noen steder markert som
> gårder har vært feil, og et stedsnavn var feilaktig markert som
> populated-place. Allikevel har det stort sett tilført mye bra i området
> rundt byen.


Stort sett ser det ut til at dataene er bedre rundt byer enn langt utenfor.
Selv om dataene er greie i Moss, og du er i stand til å verifisere det, så
skal man ikke så langt utenfor byen før det begynner å dukke opp et stort
antall gårdsbruk. Klarer du, som jeg antar er kjent i Moss, å verifisere at
disse gårdene langs RV115 er plassert riktig?

Våk, Sannerød, Navestad, Spjøter, Sjønnerød, Eng,....

Du skjønner kanskje hvor jeg vil: Selv om det er mye bra data som har kommet
inn, så er det tusenvis på tusenvis av punkter som vi umulig kan få
verifisert innen rimelig tid, men som vi basert på stikkprøver kan anta
inneholder mye feil.


> Alle dataene er dessuten markert med et FIXME-felt som bør fjernes når
> dataen er verifisert. Dette gjelder også for flere andre importer.
> Dermed er det ikke så stort problem synes jeg om dataen er litt
> unøyaktig, det er uansett lett å gjøre korreksjoner.
>

Problemet er ikke i områder det det er mye lokalkjente folk som kikker på
dataene. Problemet er de tusenvis av kvadratkilometrene med utmark, der det
ikke finnes en eneste OSMer i milevis omkrets og vi nå plutselig har et kart
som ikke inneholder noe annet en feilaktige stedsopplysninger. Det er ikke
lenge siden jeg lot være å importere noen ganske få stedsnavn fra SSB, fordi
vi var usikre på om vi klarte å plassere nodene rett. Nå har vi flere hundre
ganger så mange noder som skal verifiseres, og der vi ikke bare er usikre på
plassering, men også stavemåte, kategorisering og om de er duplikat av
manuelt innlagte data.

I Finnmark er det nå fullt med navn på gårder, grender, holmer, skjær og
fjelltopper som har fått navn, men ikke en eneste OSMer til å verifisere
dem, langt mindre en plan for hvordan det skal gjøres.

Dette er data som burde vært tilrettelagt for nedlasting og kontrollering
område for område. Det er ikke data som egnet seg for å legge rett inn i
kartet.

Jeg foreslår at disse dataene enten tas ut av kartet snarest mulig, eller at
det settes en deadline (f.eks. to måneder) da alle dataene som ikke er
verifisert og har fått fjernet FIXME innen den datoen flyttes ut av kartet
igjen.


Mvh,

Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080715/a8279250/attachment.htm 


More information about the kart mailing list