[NUUG kart] nga import -- endringsforslag.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Jul 15 23:07:16 CEST 2008


2008/7/15 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>:

> > Det er flere av stedene som er lagt inn som allerede lå i kartet, mer
> > nøyaktig plassert. Et eksempel er Ryen Varde. Hvor stor radius brukte
> > for å sjekke om samme sted lå inne fra før?
>
> Slikt sjekk ble ikke gjort, fordi det ville blitt så lite treff %, og
> enn kan ikke vite om det andre er mere eller mindre nøyaktig, og så har
> enn problemer med Statens kartverk sine egne navn, og vil derfor ikke få
> treff.


Jeg fikk ikke med meg at dette ikke skulle gjøres. For meg var det selvsagt
at en slik sjekk skulle gjøres.

De som folk har lagt inn selv, kan fort lukes ut av de personene, mens
> automatiske, må enn ta en vurdering uansett.


Dette synes jeg er en dårlig løsning. Du forventer altså at alle som har
lagt inn stedsnavn i OSM nå skal ta en runde til og lete etter dubletter
innenfor en radius på et par kilometer? Og at dette skal gjentas neste gang
noen finner en kilde for stedsnavn?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080715/e748b118/attachment.htm 


More information about the kart mailing list