[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Håvar Fruseth havar at fruseth.net
Wed Jul 16 09:51:43 CEST 2008On Wed, 16 Jul 2008, Michael Eric Menk wrote:

> Nå skal jeg være litt direkte..

Da er jeg litt direkte tilbake:)

> Skal vi ha et HELT blankt kart, i meste parten av Norge, bare fordi noen
> i "surprompter" i sentrale strøk tror at det er like enkelt å strolle
> ned en fjellskråning for å finne det vannet, eller toppen, eller hva enn
> nå det er, som det er å gå ned Karl Johnan og se på skilter.

Ja, jeg syns det. Inntil vi finner bedre datagrunnlag eller noen manuelt 
tar for seg det området.

Jeg har kikket på dataene på Hadeland. Ingen punkter jeg fant kan brukes 
som de står. Dette er kun sjekket ut fra egne data og en enn så lenge 
begrenset lokalkjennskap. Men ingen av de ~20 jeg vet hvor ligger, 
treffer bra nok. Når gårder og tettsteder er markert over en kilometer 
feil er det liten eller ingen verdi i kartet.

Områder, som kommuner, store vann o.l., spiller det mindre rolle om 
treffer veldig nøyaktig, men selv disse er lagt på "fornuftige" steder av 
folk for ikke å krasje for mye med andre data. Fjell syns jeg bør 
markeres på topper og ikke bare "i nærheten".

Generelt sett så syns jeg 'ingen data' er bedre enn 'feil data'. På et 
kart fylt med feil data er det vanskelig å se hva som må rettes på. Det 
er dessuten mer klønete å rette på data fremfor å legge inn nye.

> Jeg må minne om at hele
> USA er importert med tiger data, og dvs av veiene bommer med gjerne over
> 1 mile, hvor de også har en tag for å si om noen har sett på dataene.

Det at man har gjort det dårlig i USA er ikke noe argument for at vi skal 
gjøre det like dårlig her:)

Det hadde vært veldig fint om disse dataene kunne blitt brukt. Men når 
det er så stort avvik som det er, så syns jeg vi heller skal ta dem ut og 
lete mer etter bedre data. Og i mellomtiden legge inn ting manuelt.

Ang. stedsnavn, så _er_ det som nevnt omtrent håpløst i og med at 
stavemåte forandrer seg med rettskrivingsnormer, små geografiske avvik og 
annet. Jeg syns vi bare må bestemme oss for en norm og følge den. 
Det er egentlig litt for dumt at dette skal være opp til den som 
tilfeldigvis tar for seg et område eller importerer et sett med data.

Ang. sjekk om steder ligger inne fra før; jeg har sett flere ganger at det 
er mange gårder som ligger i nærheten av hverandre som heter det samme. 
Bare like rundt der jeg bor er det to-tre gårder som heter Hole og minst 
to som heter Grinaker. Alle disse ligger under en kilometer fra 
hverandre. Dermed kan man ikke uten videre trekke den slutning at "dette 
er bare et punkt med feil koordinater" fordi det ligger en annen gård i 
nærheten med samme navn. Det kan altså like gjerne være en forbedring på 
kartet. Og selvsagt kan man heller ikke gjøre motsatt.

--H&var
(synser som straks får mye mer tid å bruke på kart-tegning:)


More information about the kart mailing list