[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Jul 16 19:20:36 CEST 2008


On Wed, Jul 16, 2008 at 06:09:31PM +0200, Einar Ryeng wrote:
> On Wed, Jul 16, 2008 at 01:40:02AM +0200, Michael Eric Menk wrote:
> > Einar Ryeng wrote:
> Det meste er i lav granularitet. Mer enn to av tre punkter har en
> oppløsning på et minutt, dvs i overkant av 1,8 kilometer i
> nord-sør-retning og i overkant av 900 meter i øst-vest-retning. I
> editorene vises dette som et tydelig rutemønseter om man zoomer
> bittelitt ut.  
> 
> Maksimal feil i dette blir sqrt(1852^2 + 930^2) = 2072 meter.
> Snittfeilen blir halvparten av dette, dvs rett over en kilometer.
> 
> Etter min mening blir dette altfor dårlig for kartbruk. Greit nok at
> vi ikke lager et orienteringskart, men denne importen gir en oppløsning
> som tilsvarer et bitmap-bilde på 1000 pixler fra nordligste til
> sørligste punkt i Norge, eller i OSM-terminologi ca. tilsvarende zoom
> level 5.
> 
> Jeg er stadig motstander av denne importen, men vil gjerne at flere enn
> oss som har sagt noe til nå uttaler seg. En redigeringskrig er ingen
> tjent med.

Hvis datakvaliteten er så dårlig syns jeg også det bør fjernes.

Er det lett å filtrere ut punktene som har så dårlig oppløsning og
automatisk fjerne de?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080716/f8ff8695/attachment.bin 


More information about the kart mailing list