[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Einar Ryeng einarr at pvv.org
Wed Jul 16 19:08:10 CEST 2008


On Wed, Jul 16, 2008 at 07:20:36PM +0200, Knut Arne Bjørndal wrote:
> On Wed, Jul 16, 2008 at 06:09:31PM +0200, Einar Ryeng wrote:
> > 
> > Maksimal feil i dette blir sqrt(1852^2 + 930^2) = 2072 meter.
> > Snittfeilen blir halvparten av dette, dvs rett over en kilometer.
> 
> Hvis datakvaliteten er så dårlig syns jeg også det bør fjernes.
> 
> Er det lett å filtrere ut punktene som har så dårlig oppløsning og
> automatisk fjerne de?

Letteste måte å slette punktene med dårlig oppløsning er å slette alle
punktene og så legge inn igjen på nytt de vi vil ha.

Originaldataene er en flat tekstfil, og det er trivielt å filtrere ut
med grep e.l. de punktene som har sekundene satt til 00 både i lengde-
og bredderetning. Filen inneholder i utgangspunktet 84043 punkter, og
61861 av dem er på minutt-nøyaktighet. (Da sletter vi i snitt også ett
av 3600 riktige punkter fordi det tilfeldigvis har sekundene satt til 00
begge veier)

Da gjenstår et datasett på 22182 punkter, som potensielt kan være av god
kvalitet. Hvordan disse punktene fordeler seg på forskjellige features
har jeg ikke sett på, ei heller hvor fornuftige de er, men de har
ihvertfall potensiale. Noen bør uansett gløtte kjapt over dem før
import.

-- 
Einar RyengMore information about the kart mailing list