[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Tormod Nygård tormod at sug.no
Wed Jul 16 21:56:37 CEST 2008


Hei

Jeg bor i Troms, og her er avstandene noe større enn man er vant med
sørpå, og befolkningstettheten en god del lavere.

Jeg har gransket kartet for området rundt der jeg bor, og det er veldig
varierende kvalitet på dataene. Noen navn er på rett sted, mens andre er
såpass langt unna at man må kalle det direkte feil.

Det kan se ut som om vi er to eller tre som mapper i Troms, og det vil
være vanskelig for oss å plassere veldig lokale navn riktig utenfor vårt
nærområde. Om jeg regner at mitt nærområde har en radius på tre til fire
mil, har jeg bare dekket noen promille av Troms. Enkelte kommuner her er
større enn fylker sørpå.

Jeg foretrekker kvalitet foran kvantitet, og mener derfor at vi bør
tenke oss nøye om før vi aksepterer bruk av omtrentlige data. Jeg synes
forslaget om å bare bruke data med høy nøyaktighet er bra. Jeg støtter
dermed forslaget om å redusere datasettet til kun å inneholde nøyaktige
data.


Med vennlig hilsen
Tormod Nygård.More information about the kart mailing list