[NUUG kart] Liste over fylkes- og kommunale veier i Norge mm

Øyvind Ottestad oyvind at ottestad.cc
Sat Jun 14 22:22:58 CEST 2008


Har funnet lister over fylkes- og kommunale veier i Norge på Statens
vegvesens hjemmesider:
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=SVVartikkel&cid=1108049534948&pagename=vegvesen%2FSVVartikkel%2FSVVartikkelMedRelatert.
Disse inkluderer også veinummer. Det finnes ingen fil for Oslo og iht
Wikipedia så har hverken Oslo eller Trondheim kommune fylkesveier:
http://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvei . Det bør kanskje rettes opp i OSM?

Øyvind
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080614/70670a69/attachment.htm 


More information about the kart mailing list